wcztywanie

Postępowania przetargowe


Fotowoltaika 16.01.2017


Rozpoczęcie (16.01.2017)

Zapytania ofertowe - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój":

Ubój i przetwórstwo mięsa Tadeusz Uryga ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW. Szczegóły zawiera dołączony plik.


Zakończenie (30.01.2017)

Zapytania ofertowe - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój":

Informujemy, że dnia 30 stycznia 2017r. o godzinie 24:00 zakończył się termin składania ofert na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.


Informacja o wyniku postępowania ofertowego:

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 30.01.2017r. w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Instalacja fotowoltaiczna o mocy 20kW (zgodnie z treścią zapytania ofertowego z dnia 16.01.2017r.) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:


ELEKTRO MASTERS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Skowronia 3E/2
30-650 Kraków


Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.


Zapytanie ofertowe PDFPrzetarg 13.11.2015


Rozpoczęcie (13.11.2015)

Zapytania ofertowe - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój":

Ubój i przetwórstwo mięsa Tadeusz Uryga ogłasza zapytanie ofertowe na przygotowanie biznesplanu wraz załącznikami finansowymi wg wytycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" z PROW 2014-2020. Szczegóły zawiera dołączony plik.


Zakończenie (30.11.2015)

Zapytania ofertowe - Poddziałanie 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój":

Informujemy, że dnia 30 listopada 2015r. o godzinie 24:00 zakończył się termin składania ofert na przygotowanie biznesplanu wraz załącznikami finansowymi wg wytycznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" z PROW 2014-2020.


Informacja o wyniku postępowania ofertowego:

Po przeanalizowaniu ofert zebranych do dnia 30.11.2015 r. w celu realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym z dnia 13.11.2015 r. oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:


GRUPA PARTNER Sp. z o.o.
Rakowicka 71 lok. 3
31-521 Kraków


Deklarujemy, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności przy wyborze. Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jak brak bezstronności i obiektywności.


Zapytanie ofertowe PDFUżywasz starej wersji przeglądarki. Strona może wyświetlać się niepoprawnie. Dokonaj aktualizacji.